Primăria Aluniş județul Cluj

ANUNȚ ORGANIZARE CONCURS RECRUTARE FUNCȚIE PUBLICĂ

PRIMARIA COMUNEI ALUNIȘ

organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante, perioadă nedeterminată, astfel :

 Denumirea funcţiei publice de execuție vacante:

- consilier, clasa I,  grad profesional asistent (financiar-contabil) în cadrul Compartiment contabilitate, impozite și taxe.

Probele concursului, data şi ora desfăşurării:

- selecție dosare : - în termen de maxim 5 zile de la expirarea termenului de depunere a dosarelor de concurs

- proba scrisă       : - 21 octombrie 2019 – ora 1000  - la sediul U.A.T. Comuna Aluniș, județul Cluj : Comuna Aluniș, sat Aluniș, nr. 83, jud. Cluj

-  interviu              : - în termen de maxim 5 zile de la susținerea probei scrise.

Depunerea dosarelor:

-  în maxim 20 de zile de la data publicării anunţului, respectiv din 19.09.2019, până la 08.10.2019, ora 1600,

DATE, INFORMAȚII SUPLIMETARE ȘI DOCUMENTE DE CONCURS: CONFORM ATAȘAMENTELOR PREZENTULUI ANUNȚ

 Persoana de contact : Kepiro Monica Iuliana - Inspector ;                                       

-  tel. 0264262505.