Primăria Aluniş județul Cluj

ANUNȚ - Stabilirea locurilor speciale de afișaj electoral la alegerile pentru alegerea Președintelui României în anul 2019

         În conformitate cu prevederile:

- art. 41, alin. (1) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea președintelui României, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- pct. 43 din H.G. nr. 630/2019 privind aprobarea Programului calendaristic pentru realizarea acțiunilor necesare pentru alegerea Președintelui României în anul 2019;

- art. 155, alin. (1), lit. a), alin. (2), lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

          prin Dispoziția nr. 66/25.09.2019 emisă de către primarul comunei, au fost stabilite și asigurate locurile speciale pentru afişaj electoral pe raza UAT Comuna Aluniş, în scopul desfăşurării campaniei electorale pentru alegerea Președintelui României în anul 2019, după cum urmează  :

 - sat ALUNIŞ         :        - faţada Căminului cultural Aluniş;

- sat GHIROLT        :        - faţada Căminului cultural Ghirolt;

- sat CORNENI        :        - faţada Căminului cultural Corneni;

- sat VALE               :        - faţada Căminului cultural Vale.

- sat PRUNENI        :        - faţada Căminului cultural Pruneni.