Primăria Aluniş județul Cluj

ANUNȚ - Publicitate proiecte de hotărâri

ANUNȚ - Publicitate proiecte de hotărâri

În vederea aducerii la cunoștință publică a proiectelor de acte normative, în secțiunea Alte documente au fost publicate următoarele proiecte de hotărâri :

1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Aluniș pe anul 2021

                   Inițiator : Sav Mihai – primar

2. Proiect de hotărâre privind indexarea nivelurilor  unor categorii de  impozite, taxe  locale  și limitele  unor amenzi aplicabile pe raza UAT Comuna Aluniş în anul 2022, cu coeficientul reprezentând rata inflației pe anul 2020

                                     Inițiator : Sav Mihai – primar

3. Proiect de hotărâre privind emiterea acordului Comunei Aluniş, județul Cluj, în calitatea sa de proprietar și administrator  al domeniului public și privat , pentru implementarea și realizarea proiectului “Construire infrastructură de comunicații în bandă largă cu rețele de tip NGN în județul Cluj”

                   Inițiator : Sav Mihai – primar