Primăria Aluniş județul Cluj

ANUNȚ - Publicitate PROCES VERBAL rezultat selecție dosare la examenul pentru promovare în clasă aferentă funcției publice de execuție referent, cls. III, grd. superior

                                                                     A N U N Ț

 

Publicitate PROCES VERBAL rezultat selecție dosare la examenul pentru promovare în clasă aferentă funcției publice de execuție - funcție execuție de referent, clasa III, grad superior în Compartiment autoritate tutelară și asistență socială