Primăria Aluniş județul Cluj

ANUNȚ -Publicitate PROCES VERBAL rezultat proba scrisă la examenul pentru promovare în clasă aferentă funcției publice de execuție referent, cls.III, grd. superior

 

ANUNȚ

 

Publicitate PROCES VERBAL rezultat proba scrisă la examenul pentru promovare în clasă aferentă funcției publice de execuție- funcție execuție de referent, clasa III, grad superior în Compartiment autoritate tutelară și asistență socială