Primăria Aluniş județul Cluj

ANUNȚ - Publicitate privind organizarea examenului pentru promovare în clasă aferentă funcției publice de execuție referent, cls. III, grd. superior

                                                                               A N U N Ț

 

Comuna ALUNIȘ, județul CLUJ organizează concursul / examenul de promovare în clasă, la sediul Primăriei Comunei Aluniș, județul Cluj, pentru funcții publice din aparatul de specialitate al primarului, după cum urmează :

- funcție execuție de referent, clasa III, grad superior în Compartiment autoritate tutelară și asistență socială

         Concursul / examenul de promovare în clasă se organizează în conformitate cu prevederile art. 477, art. 480 , art. 481, art. 618 alin. (23), din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, cu încadrarea în fondurile bugetare alocate.