Primăria Aluniş județul Cluj

ANUNȚ - PUBLICAȚIE convocare Consiliu local în ședință ordinară - 28 NOIEMBRIE 2019

În conformitate cu prevederile art. 133, alin. (1), coroborat cu art. 134, alin. (5)  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, prin Dispoziția nr. 81 / 18 .11. 2019 emisă de către primarul comunei,  se convocă Consiliul local al comunei Aluniş în şedinţă ordinară în data de   28 NOIEMBRIE 2019  ,  ora  11,00_ , la sediul consiliului local.

Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi pot fi consultate/pot fi puse la dispoziție la sediul primăriei, de către secretarul comunei.