Primăria Aluniş județul Cluj

ANUNȚ - PUBLICAȚIE convocare Consiliu local Aluniș în ședință extraordinară-17 decembrie 2019

În conformitate cu prevederile art. art. 133, alin. (2), lit. a), coroborat cu art. 134, alin. (1), lit. a), alin. (5)  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, prin Dispoziția nr. 82 / 12 decembrie 2019 emisă de către primarul comunei,  se convocă Consiliul local al comunei Aluniş în şedinţă extraordinară în data de   17 decembrie 2019  ,  ora  12,00 , la sediul consiliului local.