Primăria Aluniş județul Cluj

ANUNȚ ORGANIZARE CONCURS RECRUTARE FUNCȚIE PUBLICĂ

PRIMARIA COMUNEI ALUNIȘ

organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante, perioadă nedeterminată, astfel :

 Denumirea funcţiei publice de execuție vacante: consilier, clasa I, grad asistent (financiar-contabil) în cadrul Compartiment contabilitate, impozite și taxe.

Data şi ora desfăşurării concursului:     

 - 25 iulie 2019 – ora 10:00 - proba scrisă

 - 29 iulie 2019 – ora 10:00 - proba interviu

Depunerea dosarelor:

- 25 iunie 2019 - 15 iulie 2019, orele 14:00

DATE, INFORMAȚII SUPLIMETARE ȘI DOCUMENTE DE CONCURS: CONFORM ATAȘAMENTELOR PREZENTULUI ANUNȚ

 Persoana de contact : Mureșan Virgil-Mircea-secretar ;                                       

-  tel. 0264262505 ; 0764343614