Primăria Aluniş județul Cluj

OBIECTIV: " CONSTRUIRE HALA PENTRU GARARE UTILAJE, AMENAJARI EXTERIOARE,BRANSAMENTE SI RACORDURI LA UTILITATI,COMUNA ALUNIS, JUDETUL CLUJ"

Data postarii : 07.07.2020

Data limita pentru depunerea ofertelor: 10.07.2020 ora 10:00

Criteriul de atribuire : pretul cel mai scazut

Informatiile necesare pentru atribuirea contractului de achizitie publica se regasesc in fisierele atasate la prezenta.

informatii suplimentare se pot obtine la nr.-ul de telefon al institutiei : 0264/263 505

Persoana de contact: Kepiro Monica - consilier achizitii - tel: 0746 446 895