Primăria Aluniş județul Cluj

Hotărârile Autorității Deliberative (2021)


    16/11/2020 23. Hotarârea nr. 23 din 16 noiembrie 2020 privind organizarea Comisiilor de specialitate în principalele domenii de activitate din cadrul Consiliului local al comunei Aluniș

    16/11/2020 22. Hotarârea nr. 22 din 16 noiembrie 2020 privind alegerea viceprimarului comunei Aluniș, județul Cluj

    16/11/2020 21. Hotarârea nr. 21 din 16 noiembrie 2020 privind constituirea la nivelul Consiliului local al comunei Aluniș a Comisiei speciale de numărare a voturilor, constatarea rezultatului votului secret și comunicarea acestuia, în cadrul procedurii votului secret

    16/11/2020 20. Hotarârea nr. 20 din 16 noiembrie 2020 privind alegerea d-nei Tămaș Veronica în funcția de președinte de ședință