Primăria Aluniş județul Cluj

Hotărârile Autorității Deliberative (2021)


Data Nr. Înrg. Denumire Caracter
31/08/2021 20 Hotărârea nr. 20 din 31.09.2021 privind alegerea d-nei Farcaș Cornelia-Nazarica în funcția de președinte de ședință
24/03/2021 9 Hotărârea nr. 9 din 24 martie 2021 privind aprobarea Contului de încheiere a exercițiului bugetar al U.A.T. Comuna Aluniș pe trimestrul al IV-lea 2020 normativ
24/03/2021 8 Hotărârea nr. 8 din 24 martie 2021 privind aprobarea acordării burselor școlare elevilor din unitățile de învăţământ preuniversitar de stat din Comuna Aluniș, judeţul Cluj în anul școlar 2020-2021 normativ
24/03/2021 7 Hotărârea nr. 7 din 24 martie 2021 privind aprobarea procedurii de acordare de la Bugetul local de venituri și cheltuieli al comunei Aluniș a sprijinului financiar pentru unitățile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România normativ
24/03/2021 6 otărârea nr. 6 din 24 martie 2021 privind aprobarea Programului de măsuri pentru organizarea activităţii de bună gospodărire a comunei pe anul 2021, stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor în acest domeniu normativ
24/03/2021 5 Hotărârea nr. 5 din 24 martie 2021 privind emiterea acordului Comunei Aluniş, județul Cluj, în calitatea sa de proprietar și administrator al domeniului public și privat , pentru implementarea și realizarea proiectului “Reactualizare Plan Urbanistic General... normativ
24/03/2021 4 Hotărârea nr. 4 din 24 martie 2021 privind reorganizarea Colectivului local consultativ cu atribuţii în domeniul protecţiei copilului normativ
26/02/2021 3 Hotărârea nr. 3 din 26.02.3021 privind alegerea d-lui consilier Aldea Vasile-Ionuț în funcția de președinte de ședință normativ
28/01/2021 2 Hotărârea nr. 2 din 28 ianuarie 2021 privind aprobarea excedentului cumulat al Bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Aluniș înregistrat la data de 31.12.2020 și a modului de utilizare al acestuia
08/01/2021 1 Hotărârea nr. 1 din 08 ianuarie 2021 privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului secțiunii de dezvoltare pe anul 2020, din excedentul cumulat al anilor precedenți înregistrat în Bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Aluniș normativ