Primăria Aluniş județul Cluj

PUBLICAȚIE ORDINE DE ZI A ȘEDINȚEI ORDINARE CONSILIUL LOCAL

19 martie 2020

Ordine de zi, publicație - convocare Consiliu local al comunei Aluniș în ședință ordinară, proces verbal publicitate