Primăria Aluniş județul Cluj

Proiecte investiţionale în derulare

  PROIECT INTEGRAT: "MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC 169 IN LOCALITATEA GHIROLT; INFIINTARE RETEA DE CANALIZARE, STATIE DE EPURARE IN LOCALITATEA ALUNIS; PRIMA INFIINTARE GRADINITA IN LOCALITATEA GHIROLT; DOTARE CAMIN CULTURAL IN LOCALITATEA ALUNIS, COMUNA ALUNIS, JUDETUL CLUJ”

    Comuna Alunis, este beneficarul unui contract de finantare pentru proiectul „Proiect integrat: Modernizare drum comunal DC 169 in localitatea Ghirolt; infiintare retea de canalizare, statie de epurare in localitatea Alunis; prima infiintare de gradinita in localitatea Ghirolt; dotare camin cultural in localitatea Alunis, comuna Alunis, judetul Cluj” din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala ( FEADR ), in procent de 100% costuri eligibile.

    Costurile neeligibile vor fi acoperite de catre Autoritatea Contractanta Comuna Alunis.

  Prin acest  proiect se urmareste reabilitarea drumurilor de interes local in sat Ghirolt, comuna Alunis, jud. Cluj, infiintare retea canalizare, statie de epurare in localitatea Alunis, prima infiintare de gradinita in localitatea Ghirolt.

  De asemenea, Comuna Alunis mai beneficiazză de un Contract de cofinanţare pentru obiectivul “Înfiinţare centru de informare turistică, comuna Aluniş, judeţul Cluj”.


  Instrumentarea acestui proiect a fost aprobată prin H.C.L. nr. 14/29 martie 2011, iar în anul 2012 a fost încheiat cu APDRP contractului de finantare nr. C 313011161300005/ 18.01.2012, valoarea lui fiind de 632.870 lei fara TVA, respectiv 145.404 euro (1 euro = 4.3525 lei /18.10.2011).

  Finanţarea din Programul Naţional pentru Dezvoltare Rurala (FEADR) este de 100% din costurile eligibile. Costurile neeligibile vor fi acoperite de către Autoritatea Contractantă Comuna Alunis