Primăria Aluniş județul Cluj

Proces verbal privind data procedurii de completare a birourilor electorale ale secţiilor de votare din circumscripţia Biroului Electoral de Circumscripţie Comunală nr. 9 Aluniş